Nieuws, Sint-Truiden

Buurtcomité Driewilgenstraat haalt slag thuis – de stad betaalt

Het buurtcomité van de Driewilgenstraat mag tevreden zijn. Na een maandenlange strijd krijgen de bewoners van de stad waar ze recht op hebben: een gelijke behandeling in de financiële aanpak van de rioleringswerken. De twee N-VA schepenen Engelbosch en François die de ganse tijd dwars lagen gingen uiteindelijk overstag. Schepen Kempeneers (CD&V) van Openbare Werken had zich al weken geleden achter de bewoners geschaard. Ook oppositiepartij sp.a wordt beloond voor haar niet aflatende inzet in dit dossier op de gemeenteraad.

Vorige maand nog dienden de bewoners van Engelmanshoven een klacht in bij de gouverneur tegen de stad. Ze willen dat de stad de kosten voor hun nieuwe, gescheiden riolering draagt, net zoals enkele jaren geleden is gebeurd in het eerste gedeelte van de straat. Vorige week kreeg de stad van het Agentschap Binnenlands Bestuur de vraag om het volledige dossier over te maken. Dat gaf wellicht de doorslag voor de stad om een bocht te maken. In een mededeling geeft het stadsbestuur nu mee dat zij de onkosten voor de gescheiden riolering tóch op zich zal nemen.

De maandenlange discussies zijn beslecht in het voordeel van de bewoners. Zij krijgen op kosten van de stad een nieuw, gescheiden rioleringssysteem

Drie maanden geleden leverde het buurtcomité van de straat onder leiding van Marcel Lelièvre nog een petitie af. Schepen Ingrid Kempeneers (CD&V) liet, na interpellatie van sp.a bij monde van Filip Moers op de gemeenteraad, weten dat ze een mogelijkheid zag om de zaak ‘gelijk te trekken’. De beslissing werd bij het schepencollege gelegd, dat – verrassend – over de zaak hopeloos verdeeld bleek. Het was nochtans niet zo moeilijk. Het rioleringsfonds, dat bestemd is voor dat soort zaken, had genoeg in de pot. Waarom N-VA zo bleef dwars liggen is tot op de dag van vandaag een goed bewaard geheim.

Genoeg is genoeg

Vorige maand kwam het dan bij schepen Kempeneers stilaan tot een kookpunt. Zij had eerder al begrip getoond voor de bewoners maar botste telkens op Engelbosch en François. Om de zaak te ontmijnen werd de knoop doorgehakt. Schepen Ingrid Kempeneers: “We werken aan een nieuw reglement. Daarin neemt Fluvius 400 euro voor zijn rekening en daarbovenop legt de stad 250 euro aan subsidies voor een hemelwaterput. We gaan dit ook toepassen voor de Driewilgenstraat omdat de straat eigenlijk in haar geheel werd goedgekeurd bij het vorige rioleringsproject uit 2017.” Kempeneers zegt dat haar keuze om toch tussen te komen geen invloed heeft op de begroting. “De stad ontvangt jaarlijks 300.000 euro van het rioleringsfonds. Daaruit kunnen we budgetten vrijmaken voor de Driewilgenstraat”, besluit de schepen.

Oppositie wordt beloond

De Truiense sp.a wordt ook beloond voor haar rol als oppositiepartij. Met haar 10 zetels is ze even groot als de regerende CD&V. Maandenlang voerde Filip Moers gedreven oppositie in dit dossier, iets waar hij en zijn partij nu voor beloond worden. Dat zegt ook de fractieleider van sp.a, Gert Stas: “Wij zijn verheugd dat ons maandenlang oppositiewerk nu loont en het gezond verstand zegeviert.  Hoewel het stadsbestuur dit dossier telkenmale op de lange baan probeerde te schuiven werd de druk te groot. De acties van enerzijds sp.a en dan vooral van collega Moers in de tumultueuze gemeenteraden en anderzijds de inspanningen van de verantwoordelijken van het buurtcomité, meer bepaald Marcel Lelièvre, en alle inwoners die allemaal mee achter de petitie stonden, leverden op.  Dat zowel het buurtcomité als de sp.a-fractie nog klachten bij de hogere overheden hadden lopen omwille van discriminatie en het gebrek aan rechtszekerheid zullen zeker bijgedragen hebben tot deze wending. Dit geschil had een half jaar geleden al beslecht kunnen zijn, maar uiteindelijk zijn we vooral tevreden dat de uitkomst voor de bewoners positief is en de stad zich niet verder schuldig maakt aan een ongelijke behandeling van haar eigen inwoners”, besluit Stas.

Buurtcomité

En tenslotte is er natuurlijk het buurtcomité. Voorzitter Marcel Lelièvre is zeer tevreden dat Kempeneers de zaak wist vlot te trekken. Bij haar bezoek aan de straat vandaag om het goede nieuws te melden feliciteerde hij de schepen met haar realisatie. Zaterdag geeft hij een uitgebreider interview op de regiozender voor Haspengouw, radio VRW (106.3 FM voor Sint-Truiden).

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*