Nieuws

OPPOMPVERBOD nu in gans Haspengouw

Nadat zes dagen geleden er een gedeeltelijk oppompverbod was voor Sint-Truiden en Batsheers, valt vanaf vandaag gans Haspengouw onder de maatregel. De afgelopen weken viel er nauwelijks regen. Recente metingen tonen aan dat het waterpeil in de Limburgse beken en rivieren blijft dalen. De provinciegouverneur breidt het verbod om water op te pompen daarom uit. Het is nu verboden om water te halen uit alle onbevaarbare Limburgse waterlopen. Dat betekent dat alle Haspengouwse steden en gemeenten onder dit verbod vallen. De dienst Water en Domeinen voert geregeld metingen uit in de waterlopen en die tonen aan dat het waterpeil problematisch laag staat. Er is kans op ecologische schade en gezondheidsrisico’s. Daarnaast zorgt het gebrek aan water ervoor dat beken sneller dichtgroeien met riet. Dat vergroot dan weer het risico op overstromingen bij plotse hevige regenval. Vandaar de beslissing om het captatieverbod uit te breiden naar 28 Limburgse gemeenten, waaronder alle Haspengouwse. Hoewel er de komende dagen opnieuw neerslag voorspeld is, zal dat onvoldoende zijn om het waterpeil te normaliseren. Maar op lange termijn voorspelt men opnieuw een droge periode, zeker tot eind juli. De gouverneur vraagt mensen ook om op te letten met hun waterverbruik. “Een sproeiverbod is nog niet aan de orde, maar we vragen inwoners wel om hun gezond verstand te gebruiken. Water is een schaars goed aan het worden, daar moeten we allemaal zuinig mee omgaan.”

Comments are closed.