Nieuws

Oud-politica Jeannine Leduc schrijft open brief inzake kippenindustrie

Oud-politica en ere-senator Jeannine Leduc (80) publiceerde gisteren een open brief aan de verantwoordelijke gezagsdragers van de politiek inzake de overgang van kleinschalige landbouw naar grote industriële pluimveebedrijven in Haspengouw. Voor haar is de maat vol. Alle beslissingen moeten worden teruggeschroefd. De open brief publiceren we integraal hieronder.

Leduc zelf heeft een fameuze staat van dienst. Haar politieke carrière startte bij Open VLD, dat toen nog PVV heette. Zij liep, samen met Lucienne Herman-Michielssens voorop in de strijd voor abortus en euthanasie. Ze was ook tot voor kort actief in de lokale politiek van Wellen, waar ze van 1983 tot 1992 OCMW-raadslid was, en later schepen en burgemeester.

Sinds de komst van de aanvragen voor uitbreiding van de landbouwbedrijven Roebben (Kortessem) en Haesen (Borgloon), heeft ze zich geëngageerd mee in de strijd geworpen. Zo was ze in het voorjaar nog prominent aanwezig op de infovergadering in Kortessem (foto) over de uitbreiding van het pluimveebedrijf Roebben. Grote afwezige was toen burgemeester Tom Thijssen, maar dat weerhield haar er niet van om haar zegje tot tweemaal toe te doen aan schepen Dullaers. Ze stond recht en in volle zaal fulmineerde ze toen ook al wat nu in haar open brief staat. De zaal werd er stil van. Het was een Jeannine Leduc in haar gloriejaren van de jaren ’80 en ’90 in de debatten over abortus en euthanasie. Ook nu schrijft ze in alle openheid een fel pleidooi om de trend naar industrialisering in Haspengouw stop te zetten.

Open brief hier integraal gepubliceerd

Wellen, 23.09.2019

Open brief aan

 1. De Heer Minister van landbouw
 2. Het provinciebestuur van Limburg: de heer Gouverneur en de Gedeputeerden
 3. De Burgemeesters en Schepencolleges van Borgloon, Kortessem, Wellen

Geachte Dames en Heren

Op dit ogenblik komen over de ganse wereld tienduizenden mensen samen om onze ogen en oren te openen, om ons te waarschuwen voor de vernietiging van ons leefmilieu en het onleefbaar worden van onze unieke aarde. Wij zijn allemaal  ten dele verantwoordelijk voor deze steeds sneller voortschrijdende achteruitgang. En toch nemen wij onze verantwoordelijkheid niet op en laten we toe dat onze beleidsmakers, U , mijnheer de Minister van Landbouw, U,  mijnheer de Gouverneur en  Gedeputeerden, U, dames en heren Burgemeesters en Schepenen , goedkeuring verlenen aan de bouw en de uitbating van mega plofkippenstallen en varkensstallen  die ons leefmilieu zwaar aantasten en aanhoudend de gezondheid van in de eerste plaats kinderen en ouderen, maar ook deze van de ganse bevolking,  zwaar belasten.

Via wetenschappelijk onderzoek in Nederland van mega plofkippenstallen (industriële landbouw)  dat in kaart is  gebracht,  werd een forse stijging van longaandoeningen, hart- en vaatziekten bewezen, met als gevolg een verhoogd sterftecijfer bij de bevolking. Daarom worden sedert enkele jaren deze megabedrijven in Nederland zelfs via subsidiëring  afgebouwd.

Grote veevoederbedrijven als geldschieters doen er alles aan om zich nu in België te vestigen.

Ondanks het grote aantal bezwaren van  inwoners van Borgloon, Kortessem Wellen die met duidelijk controleerbare  en bewezen hinder voor gezondheid en omgeving, zich verzetten tegen de uitbreiding van het plofkippenbedrijf  aan de rotonde in Kortessem (meer dan 1200) en de oprichting van een plofkippenbedrijf in Gors-Opleeuw, Borgloon (eveneens meer dan 1300), samen goed voor 360.000 plofkippen, durven onze beleidsverantwoordelijken gunstig advies en goedkeuring geven voor deze mega uitbreidingen die onze streek en onze mensen zwaar zullen belasten, zowel inzake gezondheid als inzake leefbaarheid.

Welke problemen stapelen zich op voor de omgeving Borgloon, Kortessem Wellen.

 1. Zeer grote concentratie van fijnstof, veroorzaakt door de kippen die om de zes weken (in recordtempo vetgemest) fijn stof verspreiden en moeten afgevoerd worden (uitermate veel supplementair vrachtvervoer dat ook megaveel fijn stof verspreid ). Voor het kruispunt in Kortessen is nu reeds vastgelegd dat het een van de meest vervuilende fijnstof kruispunten is in Limburg.
 2. Mobiliteitsprobleem wordt nog groter: aanvoer van kuikens om de 6 weken, afvoer van plofkippen om de 6 weken, aanvoer van voeder, afvoer van vervuild mest, afvoer van vervuild water, en dit alles met zweer zware uiterst vervuilende vrachtwagens….
 3. Belasting van het milieu: de plofkippenstallen hebben megahoeveelheden water nodig dat uit de watergrondlagen wordt opgepompt terwijl via recente studie bewezen is dat Zuid-Limburg kampt met een zeer groot water te kort
 4. Geurhinder, om niet te zeggen stankhinder: op dit ogenblik, zonder de uitbreiding en oprichting van stallen voor 360.000 plofkippen, klagen inwoners van Kortessem, Wellen en Kerniel reeds van een ondraaglijke ammoniak-geurhinder die ademhalen  hindert; mensen zijn verplicht van hun ramen dicht te houden. In de tuin werken of op een terras genieten van het mooie weer wordt onmogelijk. Was laten uitwaaien en drogen op de wasdraad wordt verhinderd (geur in wasgoed).
 5. Lawaaihinder van kakelende kippen bij afvoer om de zes weken
 6. Kuikens en kippen zijn erg ziektegevoelig: ze krijgen drie maal per dag antibiotica. De restanten zitten in het kippenvlees!  Wat met de gezondheid van de consument? Een groot aantal kippen sterven en halen de leeftijd van zes weken niet. De kadavers worden niet dagelijks opgeruimd (geurhinder, ziekteverspreiding). Hoe gebeurt de controle op afvoer van besmet en vervuild water en mest?
 7. De twee megaplofkippenstallen van Kortessem en Borgloon liggen op nauwelijks een kilometer van elkaar. De wetgeving zegt dat zij moeten geclusterd worden om de impact op de omgeving als een geheel te bekijken. Dit gebeurt niet. De uit te breiden bedrijven liggen in een woonzone.
 8. De hinder voor de omwonenden is nog veel erger dan deze voor de omliggende wijken en woonkernen die nu reeds last hebben van geur- en fijnstofhinder. Voor deze bewoners is de invloed op hun gezondheid, hun nachtrust nog veel groter. Hun huizen verminderen in waarde want wie wil er in deze nefaste omgeving nog een huis kopen of huren wanneer nu reeds bewezen is dat de sterftegraad van de omwonenden groter is (studie Nederland).

Mijnheer de Minister,

Mijnheer de Gouverneur, Dames en  Heren Gedeputeerden, Dame heren Burgemeesters,

Dames en Heren Schepenen,

Door uw toedoen, door onvoldoende aandacht  en kennis van deze dossiers, die een zware en nefaste invloed hebben op de gezondheid van de bevolking  in hun woonomgeving, bent u verantwoordelijk voor de stijgende  longaandoeningen, hart- en vaatziekten van de burgers die onder uw beslissingen zullen lijden, voor nefaste ontwikkeling van de longen van ongeboren  kinderen (recent onderzoek) en opgroeiende kinderen, voor een verhoogd sterftecijfer.

Herzie uw beslissingen, neem uw verantwoordelijkheid, daarvoor bent u verkozenen en heeft de bevolking u haar vertrouwen geschonken.

Jeannine Leduc, gewezen senator, gewezen burgemeester en schepen van leefmilieu en  bezorgde burger.

Één Reactie

 1. Top! Bedankt, Jeannine Leduc.

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*