Nieuws

Natuurpunt Limburg start procedures tegen industriële kippenstallen

De voorzitter van Natuurpunt Limburg, Stefan Carolus komt tot de vaststelling dat er veel fout loopt in de dossiers van de varkens- en kippenstallen. Zo stelt het MilieuEffectenRapport (MER) dat clustering – het in ogenschouw nemen van de verschillende dossiers sámen – verplicht is in dossiers als deze. “Maar men doet het niet! Het is toch zonneklaar dat de impact op de mensen in Kortessem en Borgloon in één geheel dient bekeken te worden. Fijnstof stopt niet aan de gemeentegrenzen”, stelt Carolus scherp.

De stad Borgloon heeft , ondanks de vele bezwaarschriften (foto) tegen de aanvraag voor megastallen van meer dan 15.000 varkens en 180.000 kippen, tóch gunstig te adviseren. Stefan Carolus kan er niet bij: “Door schepen Deneuker werd aan omwonenden eerder gemeld dat de stad Borgloon geen personeel heeft die met kennis van zaken de bezwaarschriften kan behandelen. Nochtans staat in het ruimtelijk structuurplan Borgloon duidelijk vermeld dat enkel in een KMO-zone dergelijke bedrijven zich mogen vestigen.”

Ook in Kortessem loopt een vergunningsaanvraag voor nog eens 180.000 kippen, beide liggen binnen éénzelfde straal van 500 meter. Carolus klaagt het gebrek aan kennis ter zake aan. “Het is duidelijk dat de impact op de mensen in Kortessem en Borgloon door deze inplantingen van industriële uitbatingen in één geheel dient bekeken te worden. Volgens de geldende richtlijnen in de besluitvorming dienen alle bedrijven in de omgeving die een bepaalde impact hebben op het leefcomfort van de mensen, in de beoordeling van de impact te worden opgenomen. Deze verplichte clustering werd mij per mail tot twee keer toe bevestigd door de directie van de dienst MER.”

In het MER wordt dus geen rekening gehouden met de situatie vlak over de gemeentegrens, en andersom. Opnieuw Carolus: “Bovendien spreken de beide MERS elkaar nogal tegen. Als je het MER van Borgloon leest dan is het Bellevue bos dermate waardevol maar in het MER van Kortessem blijkt datzelfde Bellevuebos totaal waardeloos!”

Bij dergelijk projecten dient een openbaar onderzoek uit te gaan van juiste en volledige gegevens. En daar wringt volgens de Natuurpunt-voorzitter het schoentje: “De voorliggende gegevens bieden een onvolkomen en fout zicht op de mogelijke milieueffecten en kan dus nooit de basis vormen van een zorgvuldige besluitvorming. Er staan tientallen fouten en tegenstrijdige gegevens in beide MER’s.” Stefan Carolus concludeert: “Men houdt geen rekening met de volksgezondheid door ammoniakvervuilingen, het mobiliteitsprobleem voor de dorpskern van Kortessem en de beschermde Europese habitat gebieden Bellevue en Opleeuw. Een besluitvormer kan onmogelijk een aanvraag tot uitbreiding aanvaarden, tenminste, als hij respect heeft voor de burger, het klimaat en het milieu. Wij gaan dus vanuit Natuurpunt Limburg de ontwikkelingen opvolgen mét daarbij de noodzakelijke procedures voor de stallen van Kortessem en Borgloon.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*